Hakkımızda

Harikalar Diyarı 

Okul öncesinde ezberleri bozmak için harika çocuklar HARİKALAR DİYARI'na...

Rotamız mutlu ,sağlıklı, başarılı bir gelecek

Gelin rotamızı birlikte çizelim..


Anaokulumuzda Öğrenciler

Milli eğitimin temel hedefleri doğrultusunda, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. çocuklar, gelişime açık, insanlığa yararlı, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olup kendini ifade edebilen, geleneklerimize karşı duyarlı, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.


Misyonumuz

Sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmiş, özgüveni yüksek, kendi değerinin farkında, yeteneklerini keşfetmiş, paylaşmayı bilen, cesaretli, insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, başarıyı elde etme azmini ve devamlılığını gösterebilen verimli, mutlu bireyleri yaşama hazırlamak.

Vizyonumuz

Çevreye duyarlı, özgür, akademik ve sosyal faaliyetlere kendi isteği ile katılan, öğrenmeye açık bireyleri yetiştiren, kalitesiyle örnek gösterilen bir eğitim kurumu